ruumide-rent-LMK-madal2

Tartu Filmifond on avanud 2022. aasta esimese filmiprojektide taotlusvooru ning taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Filmifondi toetust võivad taotleda mängu-, dokumentaal- ja lühifilmide, animafilmide ning kvaliteetsarjade tootjad. 2022. aastal on kavandatud kaks taotlusvooru: aprillis ja septembris, kuid filmifondil on õigus jagada toetused välja ka ühes voorus. Tartu Filmifondi eelarve on 150 000 eurot aastas ning toetuse määr kuni 20% regioonis filmiprojekti raames tehtud kuludest. 

Tartu Filmifondi juht Külli Hansen kommenteerib: „Mul on hea meel, et alates jaanuarist 2022 töötab Tartu Filmifondis eksperdina Kaarel Kuurmaa. Kaarel on tegutsenud aastaid filmimaastikul, algatanud filmifestivalid tARTuFF ja DocPoint Tallinn, töötanud aastaid PÖFFi programmikoostajana ja Eesti Filmi Instituudis eksperdina ning on aktiivselt tegev erinevates filmiprojektides ja -algatustes. Kaareli filmialased kogemused on eriti olulised Tartu Filmifondi uue etapi eesmärgistamisel. Oleme filmifondi uue statuudi loomisel pööranud senisest enam tähelepanu filmide poolt loodud regionaalse mõju suurendamisele. Kuna Tartu Filmifond kuulub üle-euroopalisse regionaalsete filmifondide võrgustikku Cine-Regio ja selle alavõrgustikku Green-Regio, mille eesmärk on arendada jätkusuutlikku mõtteviisi filmitööstuses, on meie fondile oluline, kuidas filmid järgivad rohelise filmitootmise põhimõtteid."

Tartu Filmifondi filmiekspert Kaarel Kuurmaa: „Tartu Filmifond hakkab kasutama voorupõhist taotlussüsteemi ja teeb toetusotsuseid kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Uusi ideid ootame produktsioonifirmadelt loomulikult aasta läbi. Püüame hoida filmide toetamisel mitmekesist repertuaari tudengifilmidest ja lühidokumentaalidest kuni suure eelarvega välismaiste produktsioonideni, mida loodame regiooni tuua." Kaarel Kuurmaa lisab, et regionaalsete filmifondide tegevus on saanud Euroopa filmimaastiku orgaaniliseks osaks: “Ilma nendeta jäävad paljud piirkonnad ilma majanduslikult kasulikest ning kunstiliselt põnevatest filmivõtetest.”

Täpsem info taotlemistingimuste kohta on toodud Tartu Filmifondi veebilehel - https://www.tartufilmfund.ee/et.

2015. aastast Tartu Loomemajanduskeskuse osana tegutsev Tartu Filmifond edendab Tartu linna ja maakonna arengut. Toetades professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist toob fond regiooni olulisi investeeringuid, loob töökohti ning turundab Tartut nii Eestis kui välismaal. Kaheksa tegevusaasta jooksul on fond panustanud juba üle 20 filmi valmimisse, mis igaüks oma unikaalsel moel rikastab Eesti filmivaldkonda ning tutvustab Tartumaad läbi erinevate ekraanilugude.

Lisainfo:
Külli Hansen
Tartu Loomemajanduskeskuse juht
Tartu Filmifondi juht
+372 510 6865

Kaarel Kuurmaa
Tartu Filmifondi filmiekspert
Tel +372 565 5357

tartu linnregionaalarengu fond