ruumide-rent-LMK-madal2

Tartu Loomemajanduskeskus kui Balti-Põhja kogukonnakunsti võrgustiku esindaja Eestis  kutsub eesti kunstnikke osalema residentuuriprojektis Rootsis. Osalema on oodatud professionaalsed kunstnikud, kes soovivad teostada kogukonnakunsti ideed. Osalejal võivad olla eelnevad kogemused kogukonnakunsti projektide teostamisel, kuid see pole tingimata vajalik. Projekti elluviimiseks valitakse välja üks kunstnik Eestist ja üks kunstnik Rootsist, kes teevad residentuuri jooksul omavahelist koostööd.

Välja valitud kunstnik Eestist osaleb kaheetapilises residentuuris.

Esimene etapp toimub 15. - 28. jaanuaril 2022 ja selle aja jooksul tutvuvad Eestist ja Rootsist valitud kunstnikud Virserumi piirkonnaga Rootsis. Nädala jooksul töötatakse koostöös välja idee projekti läbiviimiseks ja valitakse välja kogukonna(d), kellega kunstnikud asuvad koos töötama. Kunstnikke toetab sel perioodil Virserumi Kunstihoone poolt määratud kontaktisik, kes viib nad kokku valitud sihtrühmadega ja korraldab nende kohapealse majutuse ning toitlustuse. Nädala lõppedes esitlevad kunstnikud oma kogukonnaprojekti ideid Virserumi Kunstihoone juhtidele, kes määravad projekti elluviimiseks stipendiumi. Ideede esitlemine võib toimuda kas suulise esitlusena või kirjaliku dokumendi presenteerimisega.

Teise etapina viiakse kogukonnakunsti projekt ellu. Kunstiprojekti täpsem toimumise aeg ja tingimused lepitakse kokku kunstnike ja Virserumi Kunstihoone vahel, kuid esialgse plaani kohaselt toimub projekt 2023. aasta kevadel. Projekt võib aset leida nii kunstihoone näitusesaalides või ka piirkonnas – näiteks tänavakunstina. Kunstiprojekti vormile piiranguid ei ole.

Tingimused

Eesti kunstnikest välja valitud osaleja peab olema valmis järgmiseks:

-   projekti esimeses etapis osalema kogu planeeritud aja, 15. - 28. jaanuaril 2022 ning tegema tihedat koostööd Rootsi Virserumi Kunstihoonega;

-   tegema koostööd rootsi kogukonnakunstnikuga nii kogukonnakunsti projekti esimeses kui ka teises etapis ja esitlema koostöös valminud ühist kunstiprojekti Virserumi Kunstihoone juures kevadel 2023.

Virserumi Kunstihoone rahastab kogu projekti. Projekti esimese etapi kulude hulka on arvestatud kunstniku majutus- ja elamiskulud Virserumis, mis kaetakse Virserumi Kunstihoone poolt. Lisaks tasutakse kunstnikule stipendiumit 10 000 SEK, mille kunstnik saab kätte projekti esimese etapi lõpus Rootsis.

Projekti teise etapi kulud lepivad kunstnikud Virserumi Kunstihoonega kokku idee esitlemisel.

Virsreumi Kunstihoone ja piirkond

Virserumi Kunstihoone on regionaalne kaasaegse kunsti keskus, mis on suunatud Rootsi lõunapiirkonnas elavatele inimestele. Hoone maht on 1600 m2 ja see on ehitatud kaasaegse kunsti eksponeerimise vajadusi silmas pidades. Hoonet haldab mittetulundusühing, mille üheks prioriteediks on rahvusvaheliste kunstiprojektide toomine piirkonda.

Virserumi maakonnas elab 1800 inimest ning selle keskuseks on Hultsfredi linn. Ajalooliselt on see olnud tööstuspiirkond ja inimeste hõivatusel on tööstusel ka seni oluline roll. Elanike arv piirkonnas näitab vähenemise trendi ja seda juba 1970-ndatest aastatest. Keskmine eluiga piirkonnas on küll rootsi keskmisest veidi kõrgem, kuid sissetulekud on keskmisest madalamad. Umbes 15% maakonna elanikest on sündinud välisriikides.

Valikukriteeriumid

Eesti ja Rootsi kunstnikud valitakse välja projekti ”Balti-Põhjamaade kogukonnakunstnike võrgustik” partnerite poolt. Projekti partneriteks on  Culturelab (Läti), Tartu Loomemajanduskeskus (Eesti) and Virserumi Kunstioone (Rootsi). Kandideerimisel on valiku kriteeriumiteks ühelt poolt kunstnike professionaalne taust ja eelnevad kogemused ning teiselt poolt motivatsioon projektis osalemiseks.

Osalemine                                                                                                                       

Osalemiseks palutakse kunstnikel saata enda CV ja motivatsioonikiri (max 1 A4). Motivatsioonikirjas on oluline kirjeldada enda huvi osalemise vastu ning näidata, kas esineb varasemaid kogemusi kogukonnakunsti tegemisel. Soovitav on lisada linke teostatud projektidele või materjalidele, kust leiab infot kunstniku poolt teostatud tööde kohta. 

Kõik taotlused tuleb saata e-posti teel ja lisatud dokumendid peavad olema pdf–formaadis. Lisatud dokumendid peavad olema salvestatud kunstniku ees- ja perekonnanime sisaldava pealkirjaga. Igale taotlejale saadetakse vastus taotluse kättesaamise kohta. Kõik projekti raames saadetavad taotlused peavad olema ingliskeelsed, samuti on ka kogu projekti tegevuskeel inglise keel.

Taotlus tuleb saata aadressile carolina.jonsson@virserumskonsthall.com, hiljemalt 5. detsembriks 2021.

Väljavalitud kunstnikke teavitatakse nädala jooksul.

Balti-Põhjamaade kogukonnakunsti võrgustik

Balti-Põhjamaade kogukonnakunsti võrgustik on algatatud kolme organisatsiooni koostöös:

Culturelab (Läti), Tartu Loomemajanduskeskus (Eesti) ja Virserums Kunstihoone (Rootsi).

Võrgustiku eesmärk on suurendada teadlikkust kogukonnaprojektide kohta ning viia ellu Balti ja Põhjamaade kunstnikke kaasavaid kogukonnaprojekte.

Võrgustik sai alguse Põhja-Baltimaade mobiilsusprogrammi toetusel ja rohkem infot projekti kohta leiab SIIT

Projekti partnerite kohta leiab rohkem infot järgmistelt linkidelt:

Culturelab, Cesis, Läti

 Tartu Loomemajanduskeskus, Tartu, Eesti.

Virserum Kunstihoone, Virserum, Rootsi

Infot projekti tegevuste kohta jagab Tartu Loomemajanduskeskuse poolt Külli Hansen – See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

tartu linnregionaalarengu fond