Valdkonnad & mõisted

Loomemajanduse mõiste on Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi koostatud dokumendis Loomemajanduse arendamine Eestis - ettepanekud tulevikuks (2005) lahti seletatud järgmiselt: loomemajandus on majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma heaolu ja töökohti läbi intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise.
 

Loomemajanduse valdkonnad Eestis Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu Eesti loomemajanduse kaardistamine ja analüüs (2018) järgi

ARHITEKTUUR: arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur, ehituslik insener-tehniline projekteerimine
AUDIOVISUAALVALDKOND: film ja video; ringhääling
DISAIN: toote- ja unikaaldisain
ETENDUSKUNSTID: teater; tants, festivalid
KIRJASTAMINE: kirjastamine, trükindus
KULTUURIPÄRAND: käsitöö, muuseumid, raamatukogud
KUNST: kujutav kunst, kunstitarvete jaemüük, kunstiteoste raamimine; restaureerimine, produktsioon
MEELELAHUTUSTARKVARA: mobiili-, online-, arvuti- ja konsoolimängud; teenuste osutajad mängude arendajatele, importijad, lokaliseerijad

MUUSIKA: autorid ja interpreedid; tootmine; elav esitus; erakoolid, muusikariistade valmistamine ja müük, salvestiste paljundus ja müük, kontserdikorralduse abitegevused
REKLAAM: reklaamindus; meediavahendus

Tartu loomemajanduse kaardistamise uuringus on käsitletud loomemajanduse valdkondadena ka HUVITEGEVUST; ÜRITUSI, FESTIVALE ja ÜHISTURUNDUST; KÄSITÖÖD ja FOTOGRAAFIAT. 1


Enamlevinud mõisted

Loomemajanduse inkubaator e loomeinkubaator – loometegevuse eripärale kohandatud ettevõtlusinkubaator, mis sisaldab firmadele ja/või loojatele sobivaid, tavaliselt soodsatel tingimustel renditavaid ruume ja nn pehmeid teenuseid (ettevõtlus- ja turundusalased konsultatsioonid, andmebaasid jne). 2
Klaster
 – tegevuste või organisatsioonide "kobar", kus toimub osapoolte vaheline spetsialiseerumine ja koostöö; tavaliselt korraldatud mitte ainult formaalsetel (lepingud), vaid ka mitteformaalsetel, usaldusel põhinevatel alustel. Üldjuhul paiknevad klastrit moodustavad subjektid territoriaalselt ligistikku, mis soodustab inimeste töövälist suhtlemist, "kohalikku patriotismi" ja vastastikust sotsiaalset kontrolli. 2

Kultuuritehas – kujundlik väljend. Loomeinimeste/kultuuriloojate koondumiskoht, tavaliselt tekitatud kasutusest välja langenud tehase- või laohoonete uueks otstarbeks kohandamise teel. Pakub võimalusi (odavad või tasuta ruumid, eri kultuurialade koostegutsemise võimalused) kultuuriprojektide, eriti eksperimentaalsete, teostamiseks; võib täita ka loomemajandusettevõtete inkubaatori rolli. 2


1 Tartu loomemajanduse kaardistamine. Turu-uuringute AS, 2005
2 Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2008–2013

tartu linnregionaalarengu fond