ruumide-rent-LMK-madal2

Tartu Loomemajanduskeskus (LMK) on 2009. aastal asutatud loomemajanduse arenduskeskus ja inkubaator, mille eesmärgiks on loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine, ettevõtluse kasvu kiirendamine ning innovaatiliste ja kõrge lisandväärtusega loomemajanduse ettevõtete tekke toetamine Tartus ja Lõuna-Eestis.

LMK tegevusvaldkondadeks Tartu ja Lõuna-Eesti loomeettevõtluse arenduskeskuse ja inkubaatorina on: 

  • ALUSTAVATE JA TEGUTSEVATE ETTEVÕTETE TUGI- JA ARENDUSTEGEVUS - eelinkubatsiooni ja inkubatsiooniprogrammi pakkumine, sh loomeettevõtete nõustamine ja mentorlus, koolituste ja sürituste korraldamine ning ettevõtete toetamine ekspordi- ja arendustegevustes;
  • EESTI-SISESE JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE - loomeettevõtete omavahelise koostöö ning loomemajanduse ja teiste sektorite vahelise koostöö arendamine ettevõtete ärimudelite uuendamiseks, ekspordialase konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks ning teistele majandussektoritele lisandväärtuse loomiseks;
  • TEAVITUS - loomemajanduse- ja ettevõtlusalase teavitustöö tegemine Lõuna-Eestis ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks ja uute ettevõtete tekkeks;       
  • PRIORITEETSETE VALDKONDADE ARENDAMINE - Lõuna-Eestis tegutsevate ekspordi- ja arengupotentsiaaliga loomevaldkondade ja selle sidusalade ettevõtete toetamine, kusjuures eritähelepanu pööratakse prioriteetsete valdkondade ja suundade toetamisele.

LMK on perioodiks 2020-2024 valinud välja loomemajanduse valdkonnad, mida arendatakse eelistatult: 

LMK asub aadressidel Kalevi 13, 15 ja 17, kus on ka pargiala koos välilavaga ning Lutsu 5 ja 3, kus asub kontserdipaigana tuntud Antoniuse õu.

LMK pakub loomemajanduse valdkonna ettevõtjatele nii ärialustusteenuseid kui pikaajalist ruumirenti. Samuti renditakse välja konverentsi-, seminariruume ja õuealasid erinevate ürituste korraldamiseks.

Nii Kalevi kui Antoniuse kompleksi on oodatud ka linlased, kes soovivad einestada Kalevi 13 asuvas restoranis Spargel või Antoniuse hoovis asuvas My Italys. Samuti on võimalik külastada poode nagu näiteks Loomeka pood (Küüni 4) või Antoniuse hoovi stuudioid (Lutsu 3 ja 5), et tutvuda eesti disainiga ning soetada endale või sõbrale omanäoline kingitus. 

 

 

tartu linnregionaalarengu fond