Sellel leheküljel saab tutvuda projektidega, mida Tartu Loomemajanduskeskus läbi viib ja milles osaleb.

 • PRIA projekt "Tartumaa kogukondlikud loometalgud" (aprill 2020-aprill 2022)

  Projekti eesmärgiks on võimestada maapiirkondade arengut Tartumaal läbi koosloomelise mõtteviisi levitamise. Projekti käigus algatatakse  esmakordselt Tartumaal loometalgute häkatonid. Häkaton on uus ja innovaatiline lähenemine elukeskkonna arendamiseks Tartumaa kogukondades, kus koostöös on eri...

  Loe edasi...

 • 2020 - 2022 Kesk Läänemere programmi 2014-2020 projekt “BE The Future”

    Projekti nimi: BE The Future Programm: Kesk Läänemere programm 2014-2020 Projekti sisu Projekt BE the Future on suunatud Rootsi, Läti ja Eesti 15-18-aastastele tütarlastele eesmärgiga tõsta nende teadlikkust enda kui tööandja võimalustest tööturul, kujundada nende hoiakuid ettevõtlustegevuste suhtes...

  Loe edasi...

 • Ettevõtlusalane õpe noortele moedisaineritele (12.03.2019 - 28.10.2019)

  Tartu Loomemajanduskeskus on läbi viimas projekti „Ettevõtlusalane õpe noortele moedisaineritele“, mis teeb tihedalt koostööd Estonian Fashion Festivaliga. Õppeprogrammi eesmärgiks on anda noortele disaineritele esialgsed teadmised ja praktikogemus, kuidas esitleda ennast kui disainerit ning oma...

  Loe edasi...

 • Projekt EstLat-Social&Creative (01.06.2017- 31.05.2019)

        Interregi Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014–2020 raames on saanud hoo sisse projekt „Sotsiaalne ja loov – sotsiaalse ja loovettevõtluse sektori piiriülese ettevõtlusaktiivsuse innustamine”. Projekti põhiidee, põhjus ja väärtus on püüe edendada Eesti ja Läti naaberpiirkondade...

  Loe edasi...

 • Inkubatsiooni arendamine meetme ”Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamine” kaudu (2015-2017)

  Tartu Loomemajanduskeskus tegutseb loomemajanduse valdkonna inkubaatorina. 2015. aastal rahuldati LMK taotlus inkubatsioonitegevuste rahastamiseks summas 300 000€. Projekti kogumaksumus koos omafinantseeringuga on 400 000€. Projekt annab aastateks 2015-2017 Tartu Loomemajanduskeskusele võimaluse...

  Loe edasi...

 • Erasmus+ (2014-2016)

  Tartu Loomemajanduskeskus osaleb Erasmus+ programmi kaheaastases projektis JUMP-IN, mille raames on keskusel plaan saata 12 loomemajanduse vallas tegutsevat alustavat ettevõtet üheks kuni kuueks kuuks Euroopa Liidu riikide ettevõtetesse. Kuna Tartu Loomemajanduskeskus on Erasmus for Young...

  Loe edasi...

 • Koolitusprogramm ettevõtjatele (01.04.2010 – 01.10.2010)

    1.04.2010 alustas SA Tartu Loomemajanduskeskus koostöös Tartu Teaduspargiga projekti ”Koolitusprogramm alustavatele ettevõtjatele”, mille peamiseks eesmärgiks oli alustavate etttevõtjate ettevõtlusalaste teadmiste, konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suurendamine. Koolitusprogrammi tulemusena on...

  Loe edasi...

 • Loomemajanduse klaster (2010)

    Tegevused 02.02.2010 toimus Tartu Loomemajanduskeskuses projekti "Innovatiivne loomemajanduse klaster" avaseminar. Seminari avasõnad lausunud Tartu abilinnapea Karin Jaanson väljendas uue algatuse üle heameelt ja avaldas lootust, et klastri areng aitab kaasa Tartu kui linna arengule tervikuna....

  Loe edasi...

 • Projekt "Äriplaani koostamise koolitus alustavatele loomeettevõtjatele" (3.10.2011-31.03.2012)

  3.10.2011-31.03.2012 korraldas SA Tartu Loomemajanduskeskus koolitustsükli projekti "Äriplaani koostamise koolitus alustavatele loomeettevõtjatele" raames, mille peamiseks eesmärgiks oli alustavate loomeettevõtjate ettevõtlusalaste teadmiste, konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suurendamine....

  Loe edasi...

 • Loomemajanduskeskuse välja arendamine

  Projekti "Tartu Loomemajanduskeskuse arendustegevus" käigus renoveeriti aadressidel Kalevi 15 ja Kalevi 17 asuvad hooned, kus täna pakutakse inkubatsiooniteenust erinevatele loomeettevõtetele. Koos ettevõtete arvu kasvuga paranesid nii ettevõtete nõustamisteenus kui koolituste tase, sest sellega...

  Loe edasi...

 • LMK tegevused 2010-2011

    Projekti "Tartu Loomemajanduskeskuse tegevused 2010. ja 2011. aastal" otsesed eesmärgid on järgmised: loomeettevõtjate arvu tõus ja loomeettevõtete aktiivsuse suurenemine Lõuna-Eestis ja Tartus; koostöö edendamine  nii loomeettevõtetel omavahel kui teadus- ja tootmisettevõtetega; loomeettevõtjate...

  Loe edasi...

 • Artists of Regional Development (10.10.2011-09.03.2013)

  Projekt "Local Artists for Regional Development" Toetab Eesti-Läti programm Projekti eesmärk on koostöös Cēsise kultuuri- ja turismikeskuse ning MTÜ-ga Trīs Krāsas parandada kunstnike ja loomeettevõtjate oskust suhelda erinevate sotsiaalsete gruppidega ning mõjutada neid aktiivsemalt sekkuma...

  Loe edasi...

 • "Urban Creative Poles" (2011-2013)

  Projekt toimub viie Euroopa linna - Klaipeda (Leedu), Linköpingi (Rootsi), Cottbusi (Saksamaa), Zielona Gora (Poola) ja Tartu koostöös. Projekti juhtparnter on Cottbus ning igast linnast osaleb projektis linnavalitsus ja loomemajandust kureeriv organisatsioon.  Projekt algas 1. jaanuaril 2011 ja...

  Loe edasi...tartu linnregionaalarengu fond