Tegevused

02.02.2010 toimus Tartu Loomemajanduskeskuses projekti "Innovatiivne loomemajanduse klaster" avaseminar. Seminari avasõnad lausunud Tartu abilinnapea Karin Jaanson väljendas uue algatuse üle heameelt ja avaldas lootust, et klastri areng aitab kaasa Tartu kui linna arengule tervikuna. Rene Tõnissoni ettekanne keskendus globaalsetele majandustrendidele ja klastrite rollile ettevõtete konkurentsivõime suurendamisel ning OÜ Reimann Retked juht Mart Reimann rääkis sellest, kuidas tema ettevõte on saanud kasu ökoturismi klastriga ühinemisest. Seminari ettekanneteosa lõpetas keskuse tutvustuse ning projektile seatud ootustega Tartu Loomemajanduskeskuse juhataja Raul Oreškin. Pärast ettekannete kuulamist toimus OÜ Advisio konsultandi Diana Timošova juhendamisel projektipartnerite esimene strateegiaseminar, mille käigus kaardistati osalejate projektiga seotud huvid ja ootused ning visandati projekti missioon ja visioon.

13.02.2010 koguneti Tartu Loomemajandusekeskuse ruumides toimuvale järjekordsele loomemajandusklastri strateegiaseminarile. Seekord arutleti selle üle, missuguseid tegevusi ja mil viisil oleks vaja ellu viia selleks, et aastaks 2013 oleks suurenenud klastri partnerite riigisisene ja rahvusvaheline konkurentsivõime. Leiti, et eesmärgi saavutamiseks tuleb osalejatel panustada ühistegevustesse järgmistes suundades:

  • infovahetus ja kommunikatsioon klastri liikmete vahel;
  • õppimine ja kvalifikatsioon;
  • klastrisisesed ja –välised koostöösuhted;
  • klastri turundus ja avalikkussuhted;
  • rahvusvahelistumine.

02.03.2010 toimus projekti "Innovatiivne loomemajanduse klaster" teine strateegiaseminar, mida juhtis Diana Timošova OÜ-st Advisio. Lisaks klastriteteemalisele lühiloengule ning Tartu Loomemajanduskeskuse juhataja Raul Oreškini muljete kuulamisele Soomes läbiviidava Creative Tampere projekti kohta kaardistati sel korral loomemajandusklastri võimalused ja ohud, identifitseeriti tegevused, mida on võimalik korraldada ja läbi viia ühiselt, ning püüti defineerida oma teenuste ja toodete sihtgruppe.

13.04.2010 toimunud kolmandal seminaril piirtleti loomemajandusklastri tegevusvaldkondi ning räägiti eesmärkidest ja tulemustest, mille poole püüdleb iga klastripartner eraldi ja mille poole saame pürgida ühiselt.

20.05.2010 toimus järjekorras juba neljas strateegiaseminar, kus keskenduti turundusega seotud teemadele. Pikemalt räägiti tootegruppidest, sihtrühmadest ja sihtturgudest ning püüti paika panna oma turunduseesmärke.

02.-05.06.2010 käisid klastri liikmed Amsterdamis õppereisil. Programmi jooksul külastati iga päev kuni nelja loomemajandusvaldkonnas tegutsevat ettevõtet, lisaks veel tugistruktuure, loomeettevõtluse jaoks loodud keskkondi ja üht hiljuti hoo sisse saanud kultuuritehast.

15.06.2010 toimus projekti meeskonna kohtumine, kus analüüsiti õppereisil saadud muljeid ja tagasisidet ning opandi paika järgmiste seminaride teemad.

 

Meedia & Viited

14.10.2009 Tartu Loomemajanduskeskus käivitas loomemajanduse klastri projekti: Pressiteade

Viited

Euroopa klastrite ühendus

Cluster Management Guide

euroopaliit

tartu linnregionaalarengu fond