3.10.2011-31.03.2012 korraldas SA Tartu Loomemajanduskeskus koolitustsükli projekti "Äriplaani koostamise koolitus alustavatele loomeettevõtjatele" raames, mille peamiseks eesmärgiks oli alustavate loomeettevõtjate ettevõtlusalaste teadmiste, konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suurendamine. Koolitusprogrammi tulemusena paranes  ettevõtjate oskus arvestada otsuste tegemisel majandus- ja  turusituatsiooni ning võime need otsused ka tulemuslikult ellu viia;  
nende juhitud ettevõtted on jätkusuutlikumad ja võimelisemad  konkurentsi pakkuma ka rahvusvahelisel turul; ettevõtetes töötavad  inimesed on kompetentsemad ja suudavad luua lisandväärtust, toetades ühtlasi ettevõtja ärieesmärkide saavutamist.

Projekti elluviimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

tartu linnregionaalarengu fond