EAS Eurolipp

Tartu Loomemajanduskeskus on läbi viimas projekti „Ettevõtlusalane õpe noortele moedisaineritele“, mis teeb tihedalt koostööd Estonian Fashion Festivaliga. Õppeprogrammi eesmärgiks on anda noortele disaineritele esialgsed teadmised ja praktikogemus, kuidas esitleda ennast kui disainerit ning oma loomingut rahvusvahelisel maastikul erinevatele huvigruppidele, et saada potentsiaalsete edasimüüjate kontakte ning sõlmida nendega ka lepinguid.

Projektis toimub neli workshop’i, mille raames aidatakse ekspertide abiga disaineritel luua enda kui disaineri ja oma loomingu taustalugu. Disainereid õpetatakse analüüsima oma tootefotosid ning siduma tootefotode kontseptsiooni nii turundus-, sotsiaalmeedia, müügi- kui ka ekspordistrateegiatega. Projekti käigus annavad kolm väliseksperti ülevaate ka kolme välisturu riidetööstuse omapäradest.

Projektis osalevad disainerid saavad oma saadud teadmised proovile panna osaledes Estonain Fashion Festivali moeetendustel, moeetendusele järgneval ekspertide paneelis ning ühisboksiga välismessil. Projekti oodatava tulemusena on vähemalt kolmel disainerit sõlminud edasimüüjaga lepingu ning seitse disainerit loonud potentsiaalse edasimüüja kontakti.

Projekti kogumaksumus on 19 572 € ning seda rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti nimi: Ettevõtlusalane õpe noortele moedisaineritele
Projekti kestus: 12.03.2019 - 28.10.2019

Projekti toetaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Projekti toetuse summa: 19 572 €

tartu linnregionaalarengu fond