1.04.2010 alustas SA Tartu Loomemajanduskeskus koostöös Tartu Teaduspargiga projekti ”Koolitusprogramm alustavatele ettevõtjatele”, mille peamiseks eesmärgiks oli alustavate etttevõtjate ettevõtlusalaste teadmiste, konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suurendamine. Koolitusprogrammi tulemusena on paranenud ettevõtjate oskus arvestada otsuste tegemisel majandus- ja turusituatsiooni ning võime need otsused ka tulemuslikult ellu viia; nende juhitud ettevõtted on jätkusuutlikumad ja võimelisemad konkurentsi pakkuma ka rahvusvahelisel turul; ettevõtetes töötavad inimesed on kompetentsemad ja suudavad luua lisandväärtust, toetades ühtlasi ettevõtja ärieesmärkide saavutamist.

Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus projekti ”Koolitusprogramm alustavatele ettevõtjatele ” (perioodil 01.04.2010 – 01.10.2010) elluviimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

alustava ettevotja koolitusprogrammi logod2
tartu linnregionaalarengu fond