Viienda Tartu noore kunsti oksjoni pealkiri "stART" on mitmetähenduslik väljakutse osalevatele kunstnikele, viidates ühelt poolt stardipakule - sportliku ja võistlusliku alguse sümbolile – ja vihjates teiselt poolt kunsti pühadusele (Saint Art) ja Tartu kui kunstilinna imagole.

Seekordne oksjon esitleb 24 kunstnikku ja 37 teost, mille hulgas on meie oksjonite ajaloo kõige väiksem (1,2 x 1,4 cm) ja kõige suurem (220 x 270 cm) teos, paar sotsiaalkriitilist teost ja installatsiooni ning üks performance. Viimase autori KIWA väitel on performance`i müük oksjonil harukordne ettevõtmine mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, ja meil on rõõm olla esimesed startijad sellel turul.

Vaadates tagasi Tartu noore kunsti oksjoni ajaloole ja mõeldes viiendast oksjonist kui esimesest väikesest tähtpäevast, on meil põhjust rõõmustada. Kahe aasta jooksul on kõvasti tõusnud Tartu noore kunsti oksjoni professionaalne tase, mis väljendub nii oksjoni korralduses kui ka oksjonile esitatud tööde üldises tasemes. Eriti suurt heameelt tunneme selle üle, et oksjonil on tekkinud oma püsikliendid – sageli nooremapoolsed ja avatud maailmasuhtumisega kunstikogujad, kes oksjonile tulles juba teavad, milliseid autoreid nad enda kogusse soovivad.

Tartu Loomemajanduskeskus koos kõikide koostööpartneritega tunneb heameelt nende trendide üle kohalikus kunstiilmas ja on seadnud uueks eesmärgiks laienemise suunas arenemise. Soovime jätkuvalt panustada noorte kunstnike toetamisse ja nende tuntuse suurendamisele ka rahvusvahelisel areenil.BalticSeaRegion logo1   eurolipulogo1

Tartu Loomemajanduskeskus

Part-financed by the European Union

European Regional Development Fund and

European Neighbourhood and Partnership Instrument

tartu linneasregionaalarengu fond