Antoniuse Gild on professionaalseid tarbekunstnikke, kunstnikke ja käsitöölisi ühendav organisatsioon. Gildi eesmärgiks on edendada Eesti kunsti ja käsitööd kunstnike ja käsitööliste loomingulise tegevuse ning enesetäienduse toetamise kaudu. Gildi meistrid on ettevõtlikud loomeinimesed, kes austavad traditsioone, vanu käsitöövõtteid ja -oskusi. Nende loodu on kaunis ja hingega tehtud.

Gildi meistrid tegutsevad Antoniuse Õue kolmes majas – Savikojas, Meistritemajas ja Gildimajas – paiknevates meistrikodades. Kõige esimeseks ja seega kõige vanemaks Antoniuse Gildi kojaks on Savikoda, mis alustas tegevust juba 1996. aastal – seega kolm aastat enne gildi taassünni vormistamist. Nii nagu Meistritemaja nimestki arvata võib, asub suurem osa kunstnikest ja käsitöölistest just selles majas. Meistritemajas tegutseb üle kümne eri meistrikoja. Neist vanemad on siin majas 1999. aastal avatud vitraažikoda, vaibakoda ja lapikoda, mille järel avasid oma uksed nahakoda, kangakoda ning portselani- ja klaasikoda. Nende kõrval tegutsevad Meistritemajas näiteks köösnerikoda, ajastukostüümikoda, nukukoda, kübarakoda, maalikoda ja kujunduskoda. Sepikoda avas uksed renoveeritud Gildimajas 2010. aasta suvel.

Antoniuse Gildi meistrikodades sünnivad umbes paarikümne kunstniku ja käsitöölise käe all tööd, mida tehakse nii autoriloominguna kui ka tellimustööna. Autorikeraamika, suuremad ja väiksemad vitraažid, vaibad, lapitekid, autorikangad, siidsallid, käsitsi maalitud portselan, nahast ehted ja kukrud, kasukad, kostüümid kaugemast ja lähemast minevikust, kübarad ja kaabud, käsitsi valmistatud nukud, maalid, sepised − kõik need on vaid osa Antoniuse Gildis valmivast. Gildi lahtiolekuaegadel saavad huvilised meistrikodades ringi liikuda ning kunstnike loometööd oma silmaga jälgida. Tänapäeval pole just tavapärane see, et saab jälgida kauni tarbeeseme valmimise protsessi, meistrile mõne küsimusegi esitada ja kuulda põnevaid lugusid asjade loomisest. Mõnus hubane ja loomingurohke õhkkond on see, mis vaimustab nii Antoniuse Gildi külalisi kui ka siinseid meistreid.

antoniuse gild1
tartu linnregionaalarengu fond