The Bird

IMG 0437 

The Bird on muusikat, filmi, keeleõpet, kauneid kunste ja loodushoiuvaimsust siduv äriettevõte.

Meie missiooniks on pakkuda loome-ja keskkonnaalast haridust enesejuhitud õppesüsteemivormis, mis hõlmab endas praktilisi väljundeid aineühenduse põhimõttel.

Looduse ja kultuuri põimumine toimub läbi online-õppekeskkonna Võlumetsakool ning kahel pühapäeval kuus saab õpitut praktikasse panna ühisloomingus "Muinaslugu Muusikas", mida kantakse üle Linnulaine teleportaali vahendusel www.thebird.ee.

Meie liikumist kannab soov kogukonnakeskse ja looduse väärtustamisele suunatud muusika- ja meelelahutustööstuse loomisele kaasa aidata. Sellesse saad ka Sina oma kohalolu ja toetusega panustada.


Ettevõtte kontaktinfo:

The Love Revolution OÜ
Birgid Täht
+37256699454 
 

tartu linnregionaalarengu fond