Tartu Film

Tartu Loomemajanduskeskuse üheks prioriteediks on filmivaldkonna arendamine. Juba  2013. aastal alustati uuringuid Tartu filmifondi ja filmipaviljoni tasuvuse ning teostatavuse analüüsimiseks. Uuringu käigus analüüsiti Eesti ja lähiriikide filmifondide ja fimistuudiote tegevust ning pakuti välja sobivaimad mudelid Tartu jaoks.

Planeeritava Tartu filmipaviljoni eesmärk on meelitada Tartusse rahvusvahelisi filmitegijaid ja pakkuda ruume ning toetavaid teenuseid filmide tootmiseks. 2013. aasta lõpuks valmis filmipaviljoni eeltasuvusanalüüs ning pakuti ka välja hoonete asukoht ning visuaalne plaan. Seejärel jäi filmipaviljoni rajamise plaan ootele.

Filmifondi rajamine aga jõudis positiivse otsuseni 2015. aasta alguses. Tartu Linnavolikogu otsustas 19. veebruaril 2015 luua Tartu filmifondi, millest hakkavad saama toetust filmitegijad, kelle filmivõtted või järeltootmine toimub Tartus.

Tartu filmifondi toetusega soovitakse edendada filmide tegemist ja neile tootmis- ja järeltootmisteenuse osutamist Tartu linna piirkonnas eesmärgiga tuua Tartusse investeeringuid, luua töökohti, edendada turismi ja majandust ning turundada Tartut Eestis ja välismaal.

Esita taotlus filmifondi

Lähemalt filmifondi kohta

Lähemalt filmipaviljoni kohta

tartu linneasregionaalarengu fond