Tartu Loomemajanduskeskuse eelinkubatsiooni kooltusprogrammi võetakse vastu soovijad, kes on läbinud äriideede konkursi. Äriideede konkurss kuulutatakse välja Tartu Loomemajanduseskuse poolt keskuse kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites. Konkursile kandideerimise tähtaeg on välja toodud konkursi tingimustes.
Konkursile saabunud avaldused vaadatakse läbi Tartu Loomemajanduskeskuse poolt moodustatud komisjoni poolt. Avaldused järjestatakse idee tugevust ning äriidee esitanud meeskonna motiveeritust hinnates. Eelinkubatsiooni programmi võetakse vastu maksimaalselt 20 osalejat.
Koolitus toimub eesti keeles. Kõik koolitustunnid algavad mitte varem kui kell 16:00 ja toimuvad tööpäeviti. Nõustamiste toimumise aeg lepitakse kokku personaalselt iga koolitusel osalejaga.

Koolitusel osalejaga sõlmitakse leping, mis sätestab mõlema poole õigused ja kohustused. Kui koolitusel osaleja on lepingu allkirjastanud, saadetakse talle arve ning vastavalt esitatud arvele tasutakse koolituse eest hiljemalt koolituse teiseks loenguks. Tartu Loomemajanduskeskusel on õigus eelinkubatsiooni programmist välja arvata osaleja, kellel on õigeks ajaks tasumata koolitusarve.

Koolituse eest tasutud summa tagastatakse erandkorras kui leping on juba sõlmitud ja arve osaleja poolt tasutud juhul kui osaleja pole saanud tervislikel põhjustel osaleda rohkem kui pooltel koolituspäevadel. Sel juhul ei väljastata ka osalemise tõendit.
Koolitustel osalejad saavad koolitusmaterjalid paber- ja/või digitaalsel kujul.

Tartu Loomemajanduskeskuse eelinkubatsiooni programmi koolitustel osalejatele väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse kõigile, kes on osalenud vähemalt seitsmel koolituspäeval kümnest. Tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed: 1) osaleja nimi ja isikukood; 2) Tartu Loomemajanduskeskuse nimi ja registrinumber; 3) vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis; 4) õppekava nimetus; 5) koolituse toimumise aeg ja maht; 6) tõendi väljaandmise koht ja kuupäev; 7) tõendi number; 8) koolitajate nimed; 9) Tartu Loomemajanduskeskuse juhi allkiri.

Tõendi lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid.

Eelinkubatsiooniprogrammi läbunud, kes kaitsevad komisjoni ees ka äriplaani, saavad võimaluse soovi korral siseneda Tartu Loomemajanduskeskuse põhiinkubatsiooni programmi.

 

 

tartu linneasregionaalarengu fond